Workshop ‘Omgaan met rouw op het werk’

Aandacht voor verzuim en duurzame inzetbaarheid is een speerpunt bij organisaties.
Door goede begeleiding is de kans op chronisch verzuim voor een groot deel te voorkomen.

Voor veel medewerkers is terugkeer in het werk na een ervaring met verlies lastig. In deze workshop wordt op een creatieve en actieve manier uitleg over verlies en rouw gegeven. Cursisten krijgen inzichten in het proces van de drie-eenheid tussen medewerker, team en leidinggevende. Er wordt stil gestaan bij eigen ervaringen met verlies, die gebruikt kunnen worden bij het omgaan met rouw.
‘Rouw is onderdeel van het leven, laat het ook onderdeel van het werk worden!’

Steeds vaker lezen we dat verlies en rouw op de werkvloer een lastig onderwerp is. Verlies komt op verschillende vlakken voor. Verlies van werk, van gezondheid, van huis en haard, verlies door echtscheiding, of verlies door overlijden van familie, zoals een partner of een kind. Voor degene die het overkomt is dit heftig, maar ook voor de leidinggevende en de collega’s die te maken krijgen met een collega die na een moeilijke periode weer terugkeert op het werk.

In de workshop ‘Omgaan met rouw op het werk’  is aandacht voor:

* Verschillende vormen van verlies en rouw
* Hoe bespreek je verlies en herstel met medewerkers
* Welke triggers spelen een rol in bij rouw
* Handvatten om ondersteuning te bieden op het werk
* Ook de medewerker met rouw heeft een verantwoordelijkheid
* Wat kan het team betekenen voor een collega met rouw

Ik leg de achtergronden van rouw uit n.a.v. verschillende modellen en theorieën die in Nederland gebruikt worden. Daarnaast maak ik gebruik van mijn persoonlijke ervaring met verlies, rouw en ondersteuning op het werk.

Door te zien te voelen en zelf te ervaren, leer je hoe je het beste met rouw en verlies op het werk om kunt gaan.

Deze actieve workshop geschikt voor teams en managers in kleine groepen, wordt in overleg met u op maat gemaakt naar uw wensen.
Voorkom langdurige uitval en neem contact op voor meer info.
via contactformulier

Lezing

‘Van zin maken naar zingeving’

Over mijn verlies en veerkracht

Uit tegenslag komen bijzondere dingen voort. Door mijn eigen ervaringen met verlies heb ik veerkracht leren kennen op een manier die ik zelf niet voor mogelijk had gehouden.
Ieder mens is in staat om met verlies verder te leven. Als medemens, buitenstaander, collega, gemeenschap en organisatie is het belangrijk om te weten wat je kunt doen en vooral wat je beter niet kunt doen.

Door mijn ervaring te delen met anderen merk ik dat er op een andere manier naar verlies, verdriet en rouw wordt gekeken. In mijn lezing combineer ik mijn ervaringen met veel gebruikte theorieën over rouw. Ik stel mij kwetsbaar op en tegelijkertijd vertel ik ook met humor hoe reacties soms overkomen. Daarnaast deel ik mijn ervaringen als coach, met verlies en rouw.

Voor meer informatie over lezingen neem vrijblijvend contact op met mij door het invullen van onderstaand formulier.
info@jokeroelfsema.nl of via 06 44914430.