In het programma van Nieuwsuur op zaterdag 20 april 2019 blijkt uit een enquête die LSV (Landelijk Steunpunt Verlies) onder 350 nabestaanden heeft gehouden, dat veel werknemers na het verlies van ouder, partner of kind, gemiddeld 143 dagen niet werkt. Veel van de ondervraagden geven aan de steun van hun werkgever als onvoldoende te ervaren. Ik vind dat schokkend.

Met mijn bijdrage aan deze documentaire als ervaringsdeskundige, die anderhalf jaar geleden haar zoon heeft verloren, heb ik aan willen geven dat terugkeren op het werk ook op een goede manier kan. Door de ruimte en de ondersteuning die ik kreeg van mijn collega’s, ontdekte ik dat werken mij hielp om door te gaan. Het verlies is hartverscheurend, de pijn is nog steeds immens. Toch ontdekte ik, dat ik meer veerkracht bezat dan ik gedacht had ooit weer te krijgen na de dood van mijn zoon Michiel. Dit heeft alles te maken met de begeleiding van de werkgever.

Ik daag bestuurders, managers en direct-leidinggevenden uit

Uit de enquête van LSV blijkt, dat veel leidinggevende niet weten hoe ze om moeten gaan met werknemers in rouw. Op de korte termijn, maar ook op de lange termijn.

Als ervaringsdeskundige en als coach van medewerkers die te maken hebben met rouw daag ik bestuurders, managers en direct leidinggevenden van alle organisaties uit om met mij in gesprek te gaan.

Lezingen en trainingen

Ik ben graag bereid een lezing te geven over mijn ervaringen en veerkracht die geholpen heeft en die ik nu gebruik om anderen te ondersteunen en op een goede manier na het werk te kijken, zodat werk ook helpt om het leven weer op te pakken op een andere manier. Niets wordt weer zoals het geweest is. Wat helpt is ruimte, aandacht en houvast.

Ik ben ook bereid om als #trainingsacteur, met leidinggevenden en collega’s te oefenen met gespreksvormen die helpen om op een goede manier in gesprek te gaan met een werknemer of een collega die na het verlies terugkeert op het werk.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat mijn ervaring met mijn leidinggevende, die veel met mij heeft gesproken en mijn behoeftes steeds heeft gepeild, ervoor gezorgd heeft dat ik het werk als therapeutisch en structurerend heb ervaren.

Ik gun iedereen die na verlies zijn leven weer moet oppakken zo’n ervaring.

“Rouw is een onderdeel van het leven, laat het ook onderdeel worden van het werk!”