Coachen bij ziekte, verlies en rouw

‘Verlies is niet het einde, verlies is een nieuw begin’

Verlies raakt je ten diepste. Verlies door ziekte, door scheiding, verlies van een dierbare. Iedereen reageert anders op verlies en verdriet.
Er is geen goede of foute manier om hier mee om te gaan. Het wordt zwaarder als je het verdriet moeilijk toe kunt laten, omdat de omgeving er van alles van vindt. Er wordt vaak zoveel advies gegeven dat je niet meer kunt of durft te luisteren naar je eigen stem, of je eigen gevoel.

Als coach luister ik naar jou, samen onderzoeken we wat jij op dit moment in je leven nodig hebt. Waar zit je veerkracht. Hoe kun je verdriet toelaten en hoe kun je verder leven met het verlies dat je bij je draagt. Op jouw tempo zet je stappen waardoor je weer verschil gaat voelen tussen donkere en lichte momenten.

Rouw is rauw

Rouwen is het verlies verweven in je leven. Dat is hard werken en kost veel energie. Mijn manier van coaching geeft inzicht in jezelf. Verlies verwerk je niet, je geeft het ook geen plekje, je neemt het mee in je leven. Het blijft bij jou. Door verdriet toe te laten komt er ruimte voor nieuwe betekenis.

Door mijn kennis en eigen ervaring met verlies en rouw, heb ik veel aandacht en ruimte voor jouw verhaal en verdriet. Je bepaalt zelf hoe vaak en hoe lang je coaching nodig hebt. Omgaan met verlies en rouw heeft geen tijdschema. Alleen jij kunt aangeven wat je voelt en nodig hebt. Ik hou een spiegel voor en benoem wat ik zie en voel, om jou meer inzicht in jezelf te geven. Mijn ervaring is dat veel mensen 3 bezoeken als voldoende ervaren.

Ziekte is ook een vorm van verlies

Wanneer jij of een gezinslid ernstig ziek is heeft dit gevolgen voor het hele gezin. Hoe ga je met de situatie om? Vaak gaat veel aandacht uit, wat begrijpelijk is, naar degene die ziek is. Het is goed om ook aan jezelf en de andere gezinsleden te denken. Iedereen beleeft ziekte op een andere manier. Het is niet altijd makkelijk om je gevoelens, zoals angsten en zorgen over de toekomst te delen. Begeleiding hierbij is afhankelijk van de behoefte van jou en eventueel van andere individuele gezinsleden.


Spreekt dit je aan?
Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek via het contactformulier
Aan dit kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.
Per consult bedraagt mijn tarief voor individuele coaching €80  
een consult duurt ongeveer 1,5 uur.

Ik deel geen informatie met anderen.
Indien nodig verwijs ik door naar specialisten.